sobota, 7 listopada 2020

Techniki malowania, w tym airless

HYDRODYNAMIKA: sposób na wydajne i oszczędne malowanie (ciśnienie powietrza 150-300 bar)
Malowanie metodą hydrodynamiczną, nazywane również natryskiem bezpowietrznym, wysokociśnieniowym lub airless (ang.) polega na nanoszeniu materiału malarskiego pod bardzo wysokim ciśnieniem poprzez rozproszenie go przez dyszę natryskową dostosowaną do farby. Ciśnienie wynoszące najczęściej 150-300 bar (15 kPa - 30 kPa) wytwarzane przez pompę agregatu malarskiego umożliwia uzyskanie prędkości przepływu materiału rzędu 150 m/s. Ciśnienie, niewielki otwór dyszy oraz opór powietrza powodują wytworzenie mgły materiału malarskiego. Odparowanie rozpuszczalnika w wyniku gwałtownego rozprężenia jest efektem sprzyjającym prawidłowemu rozpyleniu nanoszonej farby. Podstawowymi parametrami dysz malarskich są średnica otworu i kąt rozwarcia. Powstający ślad natryskiwanej farby najczęściej przyjmuje kształt wydłużonej elipsy. Dobór dyszy zależy od ciśnienia, lepkości materiału, zawartości cząstek stałych oraz kształtu i wielkości malowanego obiektu. Informacje odnośnie zalecanej dyszy malarskiej do natrysku hydrodynamicznego powinny znajdować się w karcie technicznej każdej farby.
Techniki malarskie, więcej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz