piątek, 23 czerwca 2023

Air Diesel Poland

p.Kumorek Air Diesel Poland
Niejaki Lemon (BulletTrain) mówi, że jak się jest Diesel to źle. To samo mówią chłopy z Syrenki. Wały mają tańsze niż vetus.

czwartek, 22 czerwca 2023

Jak dobrać grubość wału do mocy silnika

link Propeller Shaft Size Calculator
Tłumaczenie
Ten darmowy kalkulator rozmiaru wału napędowego pomaga określić właściwą średnicę wału napędowego dla Twojej łodzi. Kalkulator określa współczynnik bezpieczeństwa (współczynnik projektowy) na podstawie średnicy wału, maksymalnych obrotów silnika, mocy wału, przełożenia skrzyni biegów i wytrzymałości na skręcanie użytego materiału wału. Kalkulator wykorzystuje następującą, akceptowaną w branży formułę zatwierdzoną przez producentów wałów, towarzystwa klasyfikacyjne i organizacje zarządzające branżą:

Współczynnink bezpieczeństwa, im wyższy tym lepiej
Ten kalkulator oblicza obiektywny współczynnik bezpieczeństwa (współczynnik projektowy) na podstawie danych dostarczonych przez użytkownika. Czym jest współczynnik bezpieczeństwa wału napędowego?
Pomyśl o współczynniku bezpieczeństwa wału napędowego jako ochronie przed ryzykiem. Im wyższy współczynnik bezpieczeństwa, tym bardziej chroniona jest łódź przed katastrofalną awarią wału napędowego.
W idealnych warunkach przy ograniczonym użytkowaniu współczynnik bezpieczeństwa wynoszący 1 może realnie przenosić moc z silnika przez przekładnię redukcyjną na śrubę napędową. Jednak łodzie nie są zaprojektowane do idealnych warunków i rzadko są przeznaczone do ograniczonego użytkowania. Statki komercyjne, morskie łodzie rybackie, łodzie wyścigowe i jednostki pływające w ekstremalnych warunkach powinny mieć odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa oparty na przewidywanym zużyciu podwozia łodzi.
Tak jak w przypadku, American Boat & Yacht Council zaleca współczynnik bezpieczeństwa „zbliżony do pięciu” dla łodzi rekreacyjnych napędzanych silnikiem Diesla. Dla „ciężkich łodzi komercyjnych i regatowych” Dave Gerr (autor Propeller Handbook) zaleca współczynnik bezpieczeństwa między 5 a 8.
Chociaż większość danych wymaganych do kalkulatora rozmiaru wału napędowego jest łatwo dostępna, najmniej zrozumiałą zmienną jest granica plastyczności przy skręcaniu. Dla celów tego kalkulatora granica plastyczności na skręcanie odnosi się do siły w funtach na cal kwadratowy (PSI), potrzebnej do „skręcenia” wału o 0,2%. Ta granica plastyczności 0,2% jest powszechną miarą przy omawianiu wytrzymałości materiałów i została przyjęta przez przemysł morski.

w RE Thomas Marine Hardware, używamy wyłącznie Western Branch Metal Aqualoy 22 i Aqualoy 22 HS (wysoka wytrzymałość). Minimalna wytrzymałość na skręcanie tych wartości jest publikowana na stronie internetowej Aqualoy i jest zdefiniowana zgodnie ze specyfikacjami ASTM A-276, ASTM A-479 i AMS 5764.
Domyślna wartość w kalkulatorze to 70 000 psi, co jest standardową minimalną granicą plastyczności wałów Aqualoy 22 o średnicach od 1 1/4″ do 2″. Dla średnic powyżej 2″ do 2 1/2″ standardowa minimalna granica plastyczności wynosi 63 300 psi. Średnice powyżej 2 1/2″ do 3″ mają standardową minimalną granicę plastyczności 50 000 psi. Dla średnic Aqualoy powyżej 3″ minimalna granica plastyczności przy skręcaniu wynosi 36 600 psi.
Bez względu na to, jakiego stopu używasz (Aqualoy 22, Aqualoy 19, Aqualoy 17, Aquamet 22, Aquamet 19, Aquamet 17, stal nierdzewna 316 lub brąz), zapoznaj się z deklarowaną przez dostawcę wytrzymałością na skręcanie wynoszącą 0,2%, aby pomóc zapewnić dokładność swoich obliczeń.
Wał 30mm - 1.1811"
 35mm - 1.3780"
4000obr 72hp 35mm safety factor15.8
4000obr 72hp 30mm - 9.978
4000obr 64hp 35mm - 17.832
4000obr 64hp 30mm - 1117.832225
3500obr 72hp 35mm - 13.869
3500obr 72hp 30mm - 8.709
3500obr 64hp 35mm - 15.603
3500obr 64hp 30mm - 9.797
3000obr 72hp 35mm - 11.888
3000obr 72hp 30mm - 7.464
3000obr 64hp 35mm - 13.374
3000obr 64hp 30mm - 8.398
Co z tego wynika? Dla wału 30, safety factor nie spada poniżej 5, hmm.
Talerzyk z fiutkiem i wewnatrz i na zewnątrz, fiutek z talerzykiem

Talerzyk z fiutkiem wewnatrz

Światło fiutka 37mm. Gdy włożę wał 35mm zostaje po 1mm na stronę. Wydaje się za mało.

niedziela, 4 czerwca 2023