środa, 19 lutego 2020

Zbiornik wody pitnej


Rurka nierdzewna wstawiona. Zanosi się, że będę malowac zbiornik w weekend.
Tu tak zwana sklerotka:
Interline_925
Wszystkie powierzchnie przygotowane do malowania powinny być czyste,suche i wolne od zanieczyszczeń.Oczyścić słodką wodą pod wysokim ciśnieniem lub umyć słodką wodą i usunąć całkowicie smar lub olej,rozpuszczalne zanieczyszczenia oraz inne obce substancje zgodnie ze standardem SSPC-SP 1 "solvent cleaning" (czyszczenie rozcieńczalnikiem).
Jeżeli jest konieczne,to należy usunąć odpryski spawalnicze oraz wygładzić spoiny i ostre krawędzie.Spoiny i miejsca uszkodzone powinny być oczyszczone strumieniowo-ściernie do standardu Sa 2½ (ISO 8501-1:2007).Powierzchnie pokryte nieuszkodzonym gruntem ochrony czasowej należy oczyścić omiatająco ścierniwem do standardu AS3 (International Standards) lub mechanicznie do standardu Pt 3 (JSRA SSPC:1984).W przypadku poliwinylobutyralowego (PVB) oraz nieaprobowanego gruntu ochrony czasowej powierzchnia powinna być oczyszczona strumieniowo-ściernie do standardu Sa 2½ (ISO 8501-1:2007).UWAGAW przypadku zbiorników wody słodkiej cała powierzchnia zbiornika musi być oczyszczona strumieniowo-ściernie do standardu minimum Sa 2½ (ISO 8501-1:2007)


Informacje dotyczące schnięcia10°C15°C25°C35°C
Pyłosuchość [ISO 9117/3:2010]15 godz.12 godz.8 godz.5 godz.
Wyschnięta [ISO 9117-1:2009]36 godz.24 godz.18 godz.8 godz.
Okres żywotności2 godz.90 min.60 min.45 min

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz