wtorek, 7 stycznia 2020

Elektryka, cytat ze strony Paula Fay

Paul Fay
Can the hull be used as the negative conductor, like a car?
Absolutely not!! Keeping the electrics out of the hull is a must, don't use the hull as the negative, the way it is done on a car. This causes massive electrolytic problems. Also while talking of electrolysis you may want to use the modern plastic ball type sea-cocks, rather than the traditional bronze. This also helps keep galvanic corrosion down. A tip from an electronic engineer friend is, if you have a 240 volt supply, fit electronic circuit breakers, but don't earth the hull. This is because if there is a fault in the marina your hull may provide an earth for a large part of the marina, with the resulting electrolysis.
Tłumaczenie googla:
Czy kadłub może być używany jako przewód ujemny, jak samochód?
Absolutnie nie!! Trzymanie elementów elektrycznych z dala od kadłuba jest koniecznością, nie używaj kadłuba jako negatywu, tak jak robi się to w samochodzie. Powoduje to poważne problemy elektrolityczne. Mówiąc o elektrolizie, możesz chcieć zastosować nowoczesne kurki morskie z plastikową kulką zamiast tradycyjnego brązu. Pomaga to również utrzymać korozję galwaniczną na niskim poziomie. Wskazówka od znajomego inżyniera elektroniki polega na tym, że jeśli masz zasilanie o napięciu 240 woltów, umieść elektroniczne wyłączniki, ale nie uziemiaj kadłuba. Wynika to z tego, że jeśli w marinie wystąpi awaria, kadłub może zapewnić uziemienie dla dużej części mariny, powodując w ten sposób elektrolizę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz