poniedziałek, 20 maja 2019

Przygotowanie zbiornika wody pitnej pod malowanie

Interline 925
Ostatnio doszła mnie plotka, że zbiorników wody pitnej się nie piaskuje.
Cytuję:
NOWA BUDOWA
Jeżeli jest konieczne,to należy usunąć odpryski spawalnicze oraz wygładzić spoiny i ostre krawędzie. Spoiny i miejsca uszkodzone powinny być oczyszczone strumieniowo-ściernie do standardu Sa 2½ (ISO 8501- 1:2007).Powierzchnie pokryte nieuszkodzonym gruntem ochrony czasowej należy oczyścić omiatająco ścierniwem do standardu AS3 (International Standards) lub mechanicznie do standardu Pt 3 (JSRA SSPC:1984). W przypadku poliwinylobutyralowego (PVB) oraz nieaprobowanego gruntu ochrony czasowej powierzchnia powinna być oczyszczona strumieniowo-ściernie do standardu Sa 2½ (ISO 8501-1:2007).
UWAGA
W przypadku zbiorników wody słodkiej cała powierzchnia zbiornika musi być oczyszczona strumieniowo-ściernie do standardu minimum Sa 2½ (ISO 8501-1:2007).
CAŁKOWITA RENOWACJA
Oczyścić strumieniowo-ściernie do standardu Sa 2½ (ISO 8501-1:2007).Jeżeli między czasem oczyszczenia a nakładania farby Interline 925 rozpoczął się proces utleniania,to powierzchnia powinna być ponownie oczyszczona strumieniowo-ściernie w celu uzyskania specyfikowanego wizualnego standardu. Wady powierzchni ujawnione podczas oczyszczania strumieniowo-ściernego powinny być usunięte przez szlifowanie,wypełnianie lub naprawianie w inny odpowiedni sposób.
Pdf dla farby Interline 975 po polsku
Pdf dla farby Interline 925 po polsku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz